News Update
News in Asia
News Update

อียูขอให้ใช้วิธีการสันติแทนการทหารแก้วิกฤตเกาหลี

หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศสหภาพยุโรป(อียู) แถลงเรียกร้องให้ใช้สันติวิธี และไม่ใช้วิธีการทางทหาร ในการคลี่คลายวิกฤตคาบสมุทรเกาหลี โดยขอให้เกาหลีเหนือหลีกเลี่ยงการยั่วยุใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้น

Continue to read
Author | admin Comments | Comments Off Date | August 15, 2017

หาดบางแสน

หาดบางแสนเคยเป็นเมืองชายหาดยอดนิยมตั้งอยู่ประมาณ 14 กิโลเมตรจากตัวเมืองชลบุรี การเดินทางไปหาดบางแสนใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทและ เลี้ยวขวากิโลเมตรที่ 104 ขับรถตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร หาดบางแสนเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวคนไทยอย่างมาก เพราะเป็นชายหาดที่ยาวและ หาดทรายขาวสะอาด ประกอบกับมีร้านอาหารหลากหลายเรียงรายตลอดชายหาด อาหารทะเลที่สดใหม่ราคาไม่แพง ทำให้หาดบางแสนไม่เคยเงียบเหงาเลย

Continue to read
Author | admin Comments | Comments Off Date | August 15, 2017

ใจเขาใจเรา

ท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขลาราม เขียนไว้ว่า มนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อเดินทาง การดำเนินชีวิตของคนเรานั้นตามวิสัยของชาวโลกเพื่อได้ “กิน” หรือ การบำรุงความสุขทางกายทั้งหลาย เพื่อ “กาม” หรือการได้รับความรักความอบอุ่นทางใจ และเพื่อ “เกียรติ” หรือความภาคภูมิใจในตนเอง ในการสรรเสริญจากผู้อื่นความต้องการต่างๆ เหล่านี้ส่วนหนึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด เช่นเดียวกับสัตว์โลกทั้งหลาย แต่อีกส่วนหนึ่งได้รับมาจากการอบรมเลี้ยงดูและความนิยมในสังคมรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่บุคคลผู้นั้นเจริญเติบตาตั้งแต่เป็นเด็ก ในทางจิตวิทยานั้น กล่าวถึงปัญหาทางจิตใจว่าเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ที่สำคัญก็ได้แก่ ความขัดสนทางการดำรงชีวิต เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ การไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการของบุคลนั้น และความรู้สึกว่าตนเองต้อยต่ำ เป็นต้น อาการของโรคทางใจ ก็มีได้ตั้งแต่ความไม่สบายใจ ความกังวล ซึมเศร้า หงุดหงิด โกรธ เคียดแค้น ประพฤติตนก้าวร้าว หรือไม่ก็แยกตัว ถ้าหนักหน่อยก็เป็นอาการของโรคจิตหรือวิกลจริต เช่น ระแวง หูแว่ว หลงผิด ประสาทหลอน ในบางคนก็แสดงออกเป็นอาการเจ็บป่วยทางร่างกายที่พบป่วย เช่น ปวดหัว เจ็บหน้าอก เป็นลม ชาตามมือเท้า ปวดท้อง…

Continue to read
Author | admin Comments | Comments Off Date | August 15, 2017

ครม. มีมติแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.-ผู้บริหารระดับสูง 3 กระทรวง

ครม. มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและผู้บริหารระดับสูง 3 กระทรวง “เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะที่ “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” นั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Continue to read
Author | admin Comments | Comments Off Date | August 8, 2017

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

ห้องรับแขกที่จะช่วยคุณอุ่นเครื่องเรื่องศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย ก่อนไปสัมผัสโบราณสถานของจริง ที่แห่งนี้ได้รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองสุโขทัยสมัยที่เป็นราชธานี รวมทั้งวัตถุโบราณที่ประชาชนได้มอบให้ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551 ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภาคเหนือ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยภายในแบ่งเป็นอาคารจัดแสดง 3 หลังที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน ได้แก่

Continue to read
Author | admin Comments | Comments Off Date | August 8, 2017

“โรคไม่ติดต่อ” ใครเข้าข่ายบ้าง?

สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความชุกของโรคก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 และ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 ตามลำดับ พบว่า ความชุกของเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก 6.9 เป็น 8.9 นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ร่วมเปิดมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017) ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,500 คน นพ.ธวัช กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยพบว่า อัตราการเสียชีวิตของประชากร 3 ใน 4 มีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน…

Continue to read
Author | admin Comments | Comments Off Date | August 8, 2017

ยุบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) หน่วยงานสำคัญคลี่คลายคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะถูกควบรวมเข้ากับตำรวจภูธรภาค 9 ตามโครงสร้างใหม่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจะเหมือนโครงสร้างเดิมเมื่อ 8 ปีก่อน

Continue to read
Author | admin Comments | Comments Off Date | August 2, 2017

บ่อน้ำแร่ร้อนบ้านพรรั้ง

บ่อน้ำแร่ร้อนบ้านพรรั้ง อยู่ที่อำเภอเมืองระนอง บ่อน้ำร้อนในหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติ น้ำใสสะอาดไม่มีกลิ่นกำมะถัน ได้บรรยากาศเหมือนแช่น้ำร้อนในอ่างจากุซซี่กลางป่า แบ่งเป็น 2 บ่อ คือ บ่อน้ำร้อน และบ่อน้ำเย็น นอกจากนี้ยังมีน้ำแร่ไหลผสมในลำคลองด้านล่างไหลผ่านบ่อน้ำแร่ร้อน ใครชอบสปาปลาที่นี่ยังสามารถแช่เท้าในลำธารให้ปลาตอดเล่นก็เพลินไปอีก นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงมีบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวน 10 หลัง สามารถติดต่อสอบถามจองห้องพักที่บ้านพักนักท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนบ้านพรรั้ง โทร. 0 7786 2103

Continue to read
Author | admin Comments | Comments Off Date | August 2, 2017

ขึ้นทะเบียนยา ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

“วัคซีนเอชพีวี 4 สายพันธุ์” ขึ้นทะเบียนบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว หวัง สปสช.- คร. ใช้เป็นวัคซีนหลักป้องกันมะเร็งปากมดลูกและหูดหงอนไก่ ไม่ใช่ใช้ประเภท 2 สายพันธุ์ ชี้ อเมริกาเตรียมใช้ 9 สายพันธุ์เดือน พ.ค. นี้ ขณะที่ สปสช. คาด ต่อรองราคาวัคซีนเสร็จช่วง พ.ค. เช่นกัน ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า วัคซีนเอชพีวีมีหลายชนิด มีทั้ง 2 สายพันธุ์ 4 สายพันธุ์ และ 9 สายพันธุ์ โดยในสหรัฐอเมริกาจะเลิกใช้วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ โดยเข้าใจว่า พ.ค. หลังจากวัคซีนที่ใช้ 4 สายพันธุ์อยู่ หมดอายุลง จะเปลี่ยนเป็นใช้ 9 สายพันธุ์…

Continue to read
Author | admin Comments | Comments Off Date | August 2, 2017

ฮือฮา!มะพร้าวออกลูกคล้ายปลีกล้วยแห่ขอเลขเด็ด

ชาวบ้านนาตะแบง จังหวัดมุกดาหาร ฮือฮาต้นมะพร้าวน้ำหอมในวัดราษฎรอำนวย ที่ปลูกไว้ออกลูกกลางลำต้นคล้ายปลีกล้วย คนแห่ขอเลขเด็ดคึกคัก เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดราษฎรอำนวย บ้านนาตะแบง ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ได้มีชาวบ้าน จำนวนมากเดินทางไปที่วัดราษฎรอำนวย หลังทราบข่าวว่า มีต้นมะพร้าวแตกยอดใหม่รูปร่างคล้ายปลีกล้วยอยู่กลางลำต้น ซึ่งชาวบ้านที่มาดูต่างเข้าจุดธูปตั้งจิตอธิฐานขอโชคลาภจากต้นมะพร้าว บางรายก็เอาแป้งไปโรยไปทาที่โคลนต้นมะพร้าว เพื่อขอเลขเด็ด

Continue to read
Author | admin Comments | Comments Off Date | July 31, 2017