News Update
News in Asia

ผบ.ทบ.มอบนโยบาย ทบ. ปี 61

    Home  /  news  /  ผบ.ทบ.มอบนโยบาย ทบ. ปี 61

ผบ.ทบ.มอบนโยบาย ทบ. ปี 61

ผบ.ทบ.มอบนโยบาย ปี 61 ภารกิจเร่งด่วนสูงสุด การถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สนองงานตามพระบรมราโชบาย พร้อมสนับสนุนงานรัฐบาล – คสช. ขณะเดียวกัน รักษาความพร้อมรบให้กับทุกหน่วย

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายการทำงาน ปี 2561 ในการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก วันนี้ (2 ต.ค.) โดยกองทัพบกให้ความสำคัญและความเร่งด่วนสูงสุด ต่อภารกิจการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้ง การสนองงานตามพระบรมราโชบายในด้านต่างๆ นอกจากนี้ จะให้การสนับสนุนงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามกรอบโรดแมป ส่วนงานการช่วยเหลือประชาชน จะเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อม เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยทันที

สำหรับการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า ยังคงให้ความเร่งด่วนกับการรักษาระดับความพร้อมรบให้กับหน่วยทุกประเภท เพื่อรองรับการปฏิบัติการในระดับแผนเผชิญเหตุ และแผนการปฏิบัติ ในกรอบงานความมั่นคงมิติอื่นๆ รวมทั้ง พิจารณาใช้ประโยชน์จากกำลังพลสำรอง นำไปสู่ระบบกำลังพลสำรองอาสาสมัคร โดยให้จัดทำโครงการนำร่อง เพื่อนำกำลังพลสำรองมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นการชั่วคราวให้เป็นรูปธรรม

ส่วนการดูแลช่วงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า พล.องเฉลิมชัย กล่าวว่า ทุกอย่างยังอยู่ในกรอบโรดแมป ซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายลูก ไม่มีสิ่งใดน่าหนักใจ .-สำนักข่าวไทย

Author | admin Comments | Comments Off on ผบ.ทบ.มอบนโยบาย ทบ. ปี 61 Date | October 9, 2017

categories & tags

In news