News Update
News in Asia

ยุบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

    Home  /  news  /  ยุบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยุบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) หน่วยงานสำคัญคลี่คลายคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะถูกควบรวมเข้ากับตำรวจภูธรภาค 9 ตามโครงสร้างใหม่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจะเหมือนโครงสร้างเดิมเมื่อ 8 ปีก่อน

เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2540 โดยมีศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 9 ส่วนหน้า ควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ กระทั่งปี 2547 สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ในขณะนั้น จึงออกแบบตำรวจให้เหมาะสมกับพื้นที่พิเศษให้มีความแตกต่างกับ ตชด.และตำรวจภูธร จึงก่อเกิดเป็นศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) ขึ้นในปี 2552 สร้างตำรวจให้มีคุณลักษณะพิเศษที่มียุทธิวิธีทหารและตำรวจผสมเข้าด้วยกัน

กำลังพลตำรวจในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 13,300 นาย ซึ่งเป็นตำรวจในพื้นที่ พิเศษที่จะต้องมีการฝึกด้านยุทธิวิธีทหารและตำรวจเข้าด้วยกัน และ 8 ปีที่ผ่านมา ศชต.มีบทบาทสำคัญในการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง จัดตั้งศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยเพื่อตรวจดีเอ็นเอและวัตถุพยานให้มีความแม่นยำตามมาตรฐานสากล ทำให้สามารถคลี่คลายคดีสำคัญได้มากกว่าร้อยละ 80 และยังมีภารกิจป้องกันเหตุในเขตเมืองเศรษฐกิจสำคัญด้วย

ปัจจุบันสถานการณ์ชายแดนใต้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงปรับโครงสร้างใหม่ ยุบ ศชต. ไปควบรวมกับตำรวจภูธรภาค 9 เหมือนเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เพื่อให้กำลังพลตำรวจสามารถสับเปลี่ยนไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้ คลายความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง

โครงสร้างใหม่ของตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ตำรวจภูธรภาค 9 จะเพิ่มกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะมีกองกำกับการสืบสวน 3 เพื่อคลี่คลายคดีความมั่นคงโดยเฉพาะ และกองกำกับการตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิด เพิ่มอีก 2 กองกำกับการ ให้ควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ จะมีกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก 271 อัตรา ต้องย้ายไปยังกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวด้วย ส่วนตำแหน่งนายพลในสังกัด ศชต.ต้องย้ายไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ หรือจนกว่าจะมีประกาศราชกิจจานุเบกษา. – สำนักข่าวไทย

Author | admin Comments | Comments Off on ยุบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Date | August 2, 2017

categories & tags

In news