News Update
News in Asia

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

    Home  /  travel news  /  อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

นอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติและโบราณสถานมากมายแล้ว จังหวัดหนองคายยังเป็นจังหวัดที่สืบทอดเรื่องราวและประวัติศาสตร์อันยาวนานอีกด้วย ดังนั้นถ้าได้มาเยือนจังหวัดหนองคายแล้ว นอกจากจะมาเยื่อนสถานที่ติดดาวอันเป็นที่นิยมแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะแวะมาสถานที่อันจารึกชัยชนะทางประวัติศาสตร์เอาไว้ประจำจังหวัดหนองคายด้วย นั่นก็คืออนุสาวรีย์ปรายฮ่อ

โดยอนุสาวรีย์ปราบฮ่อแห่งนี้นั้น เป็นอนุสาวรีย์แห่งเดียวในจังหวัดหนองคายตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เป็นที่บรรจุอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตในการปราบกบฏฮ่อเมื่อปี ร.ศ. 105 (พ.ศ. 2429) เสด็จในกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมซึ่งเป็นแม่ทัพปราบกบฏฮ่อในครั้งนั้นรับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนความดีของผู้ของผู้ล่วงลับที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง ในการปราบฮ่อ สถานที่แต่เดิมนั้นตั้งอยู่ยริเวณที่หลังสถานีตำรวจภูธร จังหวัดหนองคาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ทางจังหวัดหนองคายได้รับงบประมาณให้เสริมสร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อให้สง่างามสมกับเป็นอนุสาวรีย์ของผู้ที่ได้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองให้เป็นศรีสง่าแก่เมืองหนองคายสืบไป จึงย้ายมาสร้างใหม่ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด อนุสาวรีย์ทั้ง 4 ทิศ มีคำจารึกภาษาไทย จีน ลาว และอังกฤษ มีการจัดงานบวงสรวงและฉลองอนุสาวรีย์ในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี สำหรับผู้ที่สนใจต้องการไปเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ปราบฮ่อแห่งนี้นั้น อนุสาวรีย์ปราบฮ่อแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โดยจะเวลาเปิดทำการ 08.30 – 16.30 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Author | admin Comments | Comments Off on อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ Date | December 28, 2017

categories & tags