News Update
News in Asia

เขื่อนพระปรง

เขื่อนพระปรง

เขื่อนชลประทานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้วโดยเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นต้นน้ำห้วยพระปรงอันเป็นลำน้ำที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรายรอบ เขื่อนพระปรงจึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มาพร้อมกับ กิจกรรมความสุขหลากหลาย อย่างการนั่งเรือหรือล่องแพชมความงามบนผืนทะเลสาบเหนือเขื่อนที่จะพาคุณเข้าไปทักทายกับนกน้ำนานาชนิด

โดยเฉพาะนกอ้ายงั่วหรือนกงูที่พากันออกมาหากินในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม และเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียว ส่วนใครที่ไม่อยากล่องแพ สามารถเลือกทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ เช่น เดินป่าศึกษาธรรมชาติ สนุกกับการเย่อกับปลาริมเขื่อน จนถึงการพักแรมค้างคืนที่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Author | admin Comments | Comments Off on เขื่อนพระปรง Date | April 15, 2018

categories & tags