News Update
News in Asia

เสนอ”เพิ่มโทษ”เมาแล้วขับ ปรับจากหมื่นเป็นแสน

    Home  /  news  /  เสนอ”เพิ่มโทษ”เมาแล้วขับ ปรับจากหมื่นเป็นแสน

เสนอ”เพิ่มโทษ”เมาแล้วขับ ปรับจากหมื่นเป็นแสน

ขี้เมาเจอถึงกับอ๊วกแน่ๆ…ปรับจากหมื่นเป็น 1-2แสน ตำรวจชงเพิ่มโทษเมาแล้วขับทวีคูณ หวังผลลดอุบัติเหตุทางถนน พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)กล่าวว่าขณะนี้สตช.มีแนวคิดที่จะเพิ่มอัตราโทษเมาแล้วขับโดยเบื้องต้นได้มีการเสนอเพิ่มอัตราโทษปรับให้สูงขึ้นประมาณ100,000-200,000 บาท จำคุกไม่เกิน1 ปี หรือทั่งจำทั้งปรับ 

จากอัตราโทษเดิมคือจำคุกไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตามการพิจารณาโทษปรับนั้นจะยึดตามการกระความผิดซ้ำโดยหากพบว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดซ้ำครั้งที่2จะต้องให้ศาลพิจารณาโทษปรับเป็นทวีคูณจากครั้งแรกที่กระความผิดและหากมีการกระทำความผิดซ้ำต่อเนื่องก็จะต้องถูกปรับเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าปรับครั้งล่าสุดโดยมีเพดานอัตราค่าปรับสูงสุดไม่เกิน200,000 บาท  ซึ่งการกำหนดอัตราค่าปรับและบทลงโทษจะพิจารณาปริมาณแอลกอฮอล์ที่วัดด้วยหากพบปริมาณแอลกอฮอล์สูงมากอาทิ ตรวจพบประมาณ 100-200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและปรับให้สูงขึ้น ทั้งนี้จะมีการระบุไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนถึงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาโทษเพื่อให้ศาลนำไปตัดสินผู้ที่เมาแล้วขับ อย่างไรก็ตามการแก้ไขกฎหมายเมาแล้วขับจะเป็นการเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำโดยขั้นตอนการเสนอปรับแก้ฎหมายเมาแล้วขับขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกฤษฎีกา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Author | admin Comments | Comments Off on เสนอ”เพิ่มโทษ”เมาแล้วขับ ปรับจากหมื่นเป็นแสน Date | May 24, 2018

categories & tags

In news