News Update
News in Asia

แพทย์เตือนเล่นน้ำตอนอากาศร้อนจัดระวังผิวไหม้

    Home  /  news  /  แพทย์เตือนเล่นน้ำตอนอากาศร้อนจัดระวังผิวไหม้

แพทย์เตือนเล่นน้ำตอนอากาศร้อนจัดระวังผิวไหม้

ประชาชนพาครอบครัวลงเล่นน้ำคลายร้อนระวังเพราะถึงแม้โอกาสที่คนไทยจะเกิดมะเร็งผิวหนังมีน้อย แต่การลงเล่นน้ำกลางแดดจัด จะทำให้ผิวหนังไหม้ได้

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยวันนี้ของทางภาคตะวันออก อยู่ที่ 38-40 องศาเซลเซียส และลดลงเล็กน้อยในแถบจังหวัดติดชายทะเล เช่น ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เฉลี่ยอยู่ที่ 34-35 องศาเซลเซียส ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา เนื่องจากมีประชาชนพาครอบครัวลงเล่นน้ำคลายร้อนกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง เตือนประชาชนควรลงเล่นน้ำในช่วงเช้าและเย็นเท่านั้น เพราะถึงแม้โอกาสที่คนไทยจะเกิดมะเร็งผิวหนังมีน้อย แต่การลงเล่นน้ำกลางแดดจัด จะทำให้ผิวหนังไหม้ได้

Author | admin Comments | Comments Off on แพทย์เตือนเล่นน้ำตอนอากาศร้อนจัดระวังผิวไหม้ Date | September 28, 2017

categories & tags

In news