News Update
News in Asia

ไบโอกรีส นวัตกรรม..กำจัดไขมัน กลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

    Home  /  news  /  ไบโอกรีส นวัตกรรม..กำจัดไขมัน กลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ไบโอกรีส นวัตกรรม..กำจัดไขมัน กลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ไบโอกรีส นวัตกรรม..กำจัดไขมัน กลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ไบโอกรีส เป็นนวัตกรรมการผสานเทคโนโลยีชีวภาพ (จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์) กับ นาโนเทคโนโลยี (สารเร่งปฏิกิริยา- เอ็นไซม์ย่อยไขมัน) เพื่อใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็น กำจัดไขมัน ป้องกันและแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน รวมทั้งการบำบัดน้ำเสีย ทั้งในระบบบำบัดแบบมีอากาศและไม่มีอากาศ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และคืนความสมดุลให้แหล่งน้ำโดยไม่ต้องใช้สารเคมี

คุณสมบัติของไบโอกรีส
เป็นสายพันธ์จุลินทรีย์คัดเลือกที่มีประโยชน์เด่นในด้านการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้อยู่ในรูปเซลแห้งมีชีวิต “นำไปผสมน้ำได้ทันที ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเหม็น สัมผัสได้”
เป็นกลุ่มสายพันธ์ที่ดี ไม่ก่อโทษต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม
เป็นกลุ่มที่ทำงานได้ทั้งในภาวะมีหรือไม่มีออกซิเจน แข็งแรง ทนทาน
ประโยชน์ที่ได้รับ
กำจัดไขมัน 3 ประเภท ทั้งไขมันลอยตัว, แขวนลอย และ ไขมันละลายน้ำ
ป้องกันและแก้ไขท่อน้ำอุดตัน ลดค่าใช้จ่ายในการสูบเคลียร์ ไขมัน กากปฏิกูล
กำจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นน้ำเน่า กลิ่นสิ่งปฏิกูล กลิ่นหืน กลิ่นแก๊ส ตีย้อน
บำบัดน้ำเน่าเสีย จากชุมชน อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ และแหล่ง น้ำ คู คลอง
ลดค่าความสกปรกของน้ำเสีย ทั้งรูป BOD, COD ก่อนเข้า ระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบบำบัดน้ำเสียและลด ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในระบบ
ช่วยกำจัดสาเหตุของพาหะนำโรค เช่น ไข่แมลงวัน ไข่แมลงสาบ
วิธีการใช้
สำหรับกำจัดกลิ่นเหม็น : ใช้ 1 ซอง ผสมน้ำ 200 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15-30 นาที แล้ว นำไปใช้งานตามต้องการ

สำหรับกำจัดไขมัน-บำบัดน้ำเสีย : เทราดซิงค์ล้างจาน , บ่อดักไขมัน หรือในบ่อที่ต้องการ

เทคนิคการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆทำดังนี้

การปฏิบัติจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1

กรณีที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่ และควรเป็นน้ำนิ่งๆ ใช้จุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูง(ไม่ต้องผสมน้ำใดๆ)เทราดให้กระจายไปทั่วๆบริเวณบ้าน ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านตามจุดต่างๆให้ครอบคลุมทุกจุด หรืออาจใช้จุลินทรีย์เทลงในถังบัวรดน้ำเหมือนกรณีรดต้นไม้ก็ได้ โดยรดไปให้กระจายทั่วๆทุกจุด โดยเฉพาะน้ำที่ท่วมขังลึก ปล่อยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำเน่าเสียนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะลดลงตามปกติ

ช่วงที่ 2 ( เป็นช่วงที่สำคัญมาก สำคัญกว่าในขั้นแรก ) เป็นจุดสำคัญในการทำความสะอาด เพราะเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล สิ่งสกปรก เชื้อโรคนานาชนิด ต้องระมัดระวังในการทำความสะอาด ควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างไปพร้อมๆกัน

หลังจากที่น้ำลดระดับลงไปทั้งหมดแล้ว ไม่เหลือน้ำท่วมอีกต่อไปแล้วจะมาถึงช่วงการทำความสะอาดพื้นบ้านและของใช้ต่างๆภายในบ้าน

ขั้นตอนแรก ให้ใช้จุลินทรีย์( ที่ไม่ผสมน้ำ ) รดลงไปบนพื้นบ้านให้กระจายทั่วๆบริเวณที่เคยถูกน้ำท่วมขัง ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่สอง ใช้น้ำสะอาดผสมกับจุลินทรีย์ในอัตราส่วน น้ำสะอาด 100 ส่วน ต่อ น้ำจุลินทรีย์ 1 ส่วน ทำความสะอาดพื้นบ้านและผนัง วัสดุของใช้ต่างๆ อาจใช้เครื่องฉีดพ่นเพื่อความรวดเร็วและทั่วถึงทุกส่วนของบ้าน หรืออาจใช้ม็อบทำความสะอาดพื้นบ้าน อาจจะผสมหัวน้ำหอมและแชมพูลงในจุลินทรีย์ก็สามารถทำได้ แต่ไม่ควรใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดและด่างแรงๆ เพราะอาจทำให้จุลินทรีย์ตายได้

ในขั้นตอนที่สองนี้สามารถทำได้บ่อยๆหรือทำเป็นประจำได้ เพราะจะไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้างในบ้านและสิ่งแวดล้อม และจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมส่วนรวมโดยตรง ถือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้ปลอดจากมลพิษและสารเคมีอันตรายได้

จุดสำคัญในการบำบัดน้ำที่เน่าเสีย น้ำเน่าเหม็นบ้านหรือโรงงานที่ถูกน้ำท่วมขัง จะอยู่ที่ช่วงน้ำลดหรือการระบายน้ำออกจากบ้านหรือโรงงาน จุดนี้ถือเป็นจุดที่สำคัญมาก เพราะนอกจากจะกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ กลิ่นเน่าเหม็นจากของเสียต่างๆแล้ว ยังมีอีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก นั่นก็คือ การกำจัดเชื้อโรค เชื้อนานาชนิดที่มากับมวลน้ำเน่าเสีย อาจทำร้ายเราได้โดยไม่รู้ตัว การใช้สารเคมีในการกำจัดเชื้อเหล่านี้สามารถทำได้ แต่อาจมีสารเคมีตกค้างและปนเปื้อนตกค้างอยู่ภายในบ้านหรือโรงงาน เป็นอันตรายต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจได้ในอนาคต

การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นควรใช้แบบใดดี?

จุลินทรีย์สามารถประยุกต์เป็นจุลินทรีย์แบบผง และจุลินทรีย์แบบก้อนได้ โดยมีจุดเริ่มต้นที่จุลินทรีย์แบบน้ำเป็นหลัก แต่จุลินทรีย์แอคทีฟมากที่สุดคือจุลินทรีย์ที่เป็นชนิดน้ำ เหตุเพราะมันมีอาหารเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาและสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำเน่าเสียได้ทันที แต่ถ้าเป็นจุลินทรีย์แบบผงและแบบก้อน ต้องรอการแตกตัวและละลายของดินระยะหนึ่ง จะไม่แอคทีฟทันที เพราะมันอยู่ในรูปของแข็ง ในบ้านหรือโรงงานไม่ควรใช้จุลินทรีย์แบบก้อน เพราะจะสร้างมลภาวะจากก้อนดินได้ ทำให้เกิดเศษตะกอนจากก้อนดิน อีกทั้งความเข้มข้นของจุลินทรีย์ก็มีน้อย ส่วนการใช้จุลินทรีย์ชนิดน้ำบำบัดน้ำเน่าเสีย ควรเป็นจุลินทรีย์ที่เกิดจากการเพาะเชื้อโดยใช้กากน้ำตาลเป็นหลักเท่านั้น ไม่ควรมีสิ่งใดๆเจือปน เช่น พืชผักผลไม้ ถ้านำจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักพืชผักผลไม้ไปใช้บำบัดน้ำเน่าเสียในบ้านหรือโรงงาน อาจสร้างปัญหาน้ำเน่าเสียหนักกว่าเดิมได้

หมายเหตุ

จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตและมีประโยชน์ในการย่อยสลายบำบัดน้ำเน่าเสีย ไม่ใช่สารเคมี ดังนั้นจึงไม่มีอันตรายใดๆต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ในทางตรงกันข้ามกลับให้คุณเอนกอนันต์กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ไม่ควรใช้น้อยจนเกินไป เพราะประสิทธิภาพการย่อยสลายจะด้อยลง ควรใช้ให้พอกับปริมาณน้ำเน่าเสีย ถ้าวิกฤตเหม็นมาก ก็ควรเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ให้มากตามไปด้วย ต้องเทราดจุลินทรีย์ให้ทั่วๆในทุกๆจุด จึงจะได้ผลดี

การใช้จุลินทรีย์จัดการกับเชื้อที่มากับน้ำเน่าเสีย

ใช้จุลินทรีย์สดๆเข้มข้นสูงทำความสะอาดเหมือนกรณีใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดร่างกาย หรือลงแช่ในจุลินทรีย์ที่อยู่ในภาชนะ เช่น ถังแช่ กะละมังแช่ โดยการแช่ในจุลินทรีย์ประมาณ 5-10 นาที แล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ปริมาณการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเน่าเสียและดับกลิ่นในแต่ละครั้ง

ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายในปริมาณที่เหมาะสมหรือมากกว่าน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้น จึงจะเอาชนะน้ำที่เน่าเสียได้ ถ้าใช้จุลินทรีย์น้อยจนเกินไป ก็เกิดประโยชน์น้อย การบำบัดกลิ่นเน่าเหม็นอาจไม่ได้ผลหรือได้ผลช้า เหตุเพราะน้ำเน่าเสียมีปริมาณมากและวิกฤตหนัก การใช้จุลินทรีย์อีเอ็มย่อยสลายจึงต้องสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การใช้เพียง 1-2 ลิตร จะใช้ได้กับพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าเป็นพื้นที่บ้านหรือโรงงาน การใช้ปริมาณจุลินทรีย์อีเอ็มต้องแปรผันตามขนาดของพื้นที่และขนาดของน้ำเน่าเสีย ใช้เพียงเล็กๆน้อยๆอาจไม่เกิดประโยชน์ใดๆหรือได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะนี่คือความจริงในธรรมชาติ

Author | admin Comments | Comments Off on ไบโอกรีส นวัตกรรม..กำจัดไขมัน กลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม Date | February 11, 2018

categories & tags

In news